رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاد غزل ایران در آی‌سی‌یو بستری شد

استاد غزل ایران در آی‌سی‌یو بستری شد محمدعلی بهمنی، از غزل‌سرایان برجسته کشورمان، تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و پس از پایان جراحی به بخش آی‎سی‎یو منتقل شد. حال او پس از عمل قلب باز خوب است.

استاد غزل ایران در آی‌سی‌یو بستری شد

محمدعلی بهمنی، از غزل‌سرایان برجسته کشورمان، تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و پس از پایان جراحی به بخش آی‎سی‎یو منتقل شد. حال او پس از عمل قلب باز خوب است.