رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازدید بازرسان آژانس از سایت نطنز

بازدید بازرسان آژانس از سایت نطنز آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که بازرسان این سازمان امروز از سایت غنی سازی نطنز بازدید کردند.

بازدید بازرسان آژانس از سایت نطنز

آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که بازرسان این سازمان امروز از سایت غنی سازی نطنز بازدید کردند.