رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ سفید: گفت‌وگوها در وین از سرگرفته می‌شود

کاخ سفید: گفت‌وگوها در وین از سرگرفته می‌شود کاخ سفید: گفت‌وگوها با ایران از روز پنجشنبه از سر گرفته خواهد شد. می‌دانیم که گفت‌وگوها با ایران روندی طولانی خواهد داشت اما این یک گام مثبت است.

کاخ سفید: گفت‌وگوها در وین از سرگرفته می‌شود

کاخ سفید:

گفت‌وگوها با ایران از روز پنجشنبه از سر گرفته خواهد شد.

می‌دانیم که گفت‌وگوها با ایران روندی طولانی خواهد داشت اما این یک گام مثبت است.