رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستانی دانمارک سه عضو گروهک تروریستی الاحوازیه را به تأمین مالی و ترویج تروریسم در ایران متهم کرد

دادستانی دانمارک سه عضو گروهک تروریستی الاحوازیه را به تأمین مالی و ترویج تروریسم در ایران متهم کرد دانمارک این سه نفر را اندکی پس از حمله مرگبار سال ۹۷ در اهواز، به علت ستایش تروریسم بازداشت کرده بود دادستانی دانمارک: این افراد با دستگاه‌های امنیتی عربستان سعودی در زمینه تروریسم همکاری داشته‌اند

دادستانی دانمارک سه عضو گروهک تروریستی الاحوازیه را به تأمین مالی و ترویج تروریسم در ایران متهم کرد

دانمارک این سه نفر را اندکی پس از حمله مرگبار سال ۹۷ در اهواز، به علت ستایش تروریسم بازداشت کرده بود

دادستانی دانمارک: این افراد با دستگاه‌های امنیتی عربستان سعودی در زمینه تروریسم همکاری داشته‌اند