رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منابع ارزی ایران ۱۱۵ میلیارد دلار اعلام شد

منابع ارزی ایران ۱۱۵ میلیارد دلار اعلام شد صندوق بین المللی پول تخمین خود از «کل ذخایر رسمی ناخالص» کشور را اصلاح و میزان آن را ۱۱۵ میلیارد دلار عنوان کرد.

منابع ارزی ایران ۱۱۵ میلیارد دلار اعلام شد

صندوق بین المللی پول تخمین خود از «کل ذخایر رسمی ناخالص» کشور را اصلاح و میزان آن را ۱۱۵ میلیارد دلار عنوان کرد.