رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: ایران با ماندن در برجام سربلند بیرون آمد

ظریف: ایران با ماندن در برجام سربلند بیرون آمد وزیر امور خارجه: “جدیت عزم” ایران در پیروی از دیپلماسی، در سه سالی که [دونالد] ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد، مورد آزمایش قرار گرفت. ایران با ماندن در این توافق، سربلند بیرون آمد. با این حال، دولت بایدن، فقط تعهدش به فشار حداکثری ترامپ را […]

ظریف: ایران با ماندن در برجام سربلند بیرون آمد

وزیر امور خارجه: “جدیت عزم” ایران در پیروی از دیپلماسی، در سه سالی که [دونالد] ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد، مورد آزمایش قرار گرفت. ایران با ماندن در این توافق، سربلند بیرون آمد.

با این حال، دولت بایدن، فقط تعهدش به فشار حداکثری ترامپ را نشان داده است.