رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت یک ماهه بانک‌ها به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب اتباع

مهلت یک ماهه بانک‌ها به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب اتباع مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از مهلت یک ماهه بانک‌ها به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب اتباع افغانستانی خبر داد.

مهلت یک ماهه بانک‌ها به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب اتباع

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از مهلت یک ماهه بانک‌ها به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب اتباع افغانستانی خبر داد.