رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطمینان پزشکان ایرانی به واکسن «اسپوتنیک وی» زیاد شده است

اطمینان پزشکان ایرانی به واکسن «اسپوتنیک وی» زیاد شده است مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله: طبق مطالعات اخیر گفته شده که واکسن روسی روی واریانت و گونه های مختلف کرونای آفریقایی از واکسن مدرنا و فایزر بهتر عمل کرده است. در حال حاضر اطمینان پزشکان ایرانی به واکسن روسی «اسپوتنیک وی» زیاد […]

اطمینان پزشکان ایرانی به واکسن «اسپوتنیک وی» زیاد شده است

مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله:

طبق مطالعات اخیر گفته شده که واکسن روسی روی واریانت و گونه های مختلف کرونای آفریقایی از واکسن مدرنا و فایزر بهتر عمل کرده است.

در حال حاضر اطمینان پزشکان ایرانی به واکسن روسی «اسپوتنیک وی» زیاد شده است./ایرنا