رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل فایزر: افراد واکسینه شده احتمالا باید دوز سوم واکسن را نیز دریافت کنند

مدیرعامل فایزر: افراد واکسینه شده احتمالا باید دوز سوم واکسن را نیز دریافت کنند مدیرعامل فایزر می‌گوید با توجه به جهش‌های ویروس کرونا ، افراد واکسینه شده بعد از گذشت ۶ الی ۱۲ ماه از دریافت دوز دوم واکسن کرونا، احتمالا به دوز سوم نیز نیاز خواهند داشت. تحقیقات در مورد دوز سوم واکسن کرونا […]

مدیرعامل فایزر: افراد واکسینه شده احتمالا باید دوز سوم واکسن را نیز دریافت کنند

مدیرعامل فایزر می‌گوید با توجه به جهش‌های ویروس کرونا ، افراد واکسینه شده بعد از گذشت ۶ الی ۱۲ ماه از دریافت دوز دوم واکسن کرونا، احتمالا به دوز سوم نیز نیاز خواهند داشت. تحقیقات در مورد دوز سوم واکسن کرونا ادامه دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.