رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی اتحادیه اروپا از آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در تأسیسات نطنز به‌شدت ابراز نارضایتی و ناراحتی کرد

سخنگوی اتحادیه اروپا از آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در تأسیسات نطنز به‌شدت ابراز نارضایتی و ناراحتی کرد پیتر استانو: باید در گفتگوهای وین اطمینان حاصل کنیم که ایران را از چنین گام‌هایی به عقب بازمی‌گردانیم.

سخنگوی اتحادیه اروپا از آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در تأسیسات نطنز به‌شدت ابراز نارضایتی و ناراحتی کرد

پیتر استانو: باید در گفتگوهای وین اطمینان حاصل کنیم که ایران را از چنین گام‌هایی به عقب بازمی‌گردانیم.