رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکومت یکدست افراطی برای کشور ضرر دارد

حکومت یکدست افراطی برای کشور ضرر دارد اظهارات سید حسن خمینی پس از تصمیم قطعی عدم کاندیداتوری: 🔺به عنوان یک کنش گر در عرصه حضور خواهم داشت 🔻همه نسبت به آینده مسئولیت داریم؛ باید امید را به جامعه برگرداند 🔺مردم خیلی ناامید و قهر هستند و حق هم دارند؛ چرا که در این سال ها […]

حکومت یکدست افراطی برای کشور ضرر دارد

اظهارات سید حسن خمینی پس از تصمیم قطعی عدم کاندیداتوری:

🔺به عنوان یک کنش گر در عرصه حضور خواهم داشت
🔻همه نسبت به آینده مسئولیت داریم؛ باید امید را به جامعه برگرداند
🔺مردم خیلی ناامید و قهر هستند و حق هم دارند؛ چرا که در این سال ها روش های درستی در مواجهه با جامعه انجام نگرفت.
🔻هیچ وقت کاری نمی کنیم که جمهوری اسلامی لطمه ببیند
🔺حکومت «یکدست افراطی» برای کشور خطرناک است
🔻در مملکتی که وضع مرغ آن اینگونه است، ادامه وضع فعلی به معنای توزیع فقر است /جماران