رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرونده میلاد حاتمی هنوز در مرحله تحقیقات است

پرونده میلاد حاتمی هنوز در مرحله تحقیقات است کوهپایه زاده، وکیل حاتمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان: موکل بنده در اختیار ضابط است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد. اتهاماتی که به وی تفهیم شده در دو زمینه اخلاقی و مالی است.

پرونده میلاد حاتمی هنوز در مرحله تحقیقات است

کوهپایه زاده، وکیل حاتمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:

موکل بنده در اختیار ضابط است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.

اتهاماتی که به وی تفهیم شده در دو زمینه اخلاقی و مالی است.