رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسرائیل: هر کاری برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌دهیم

اسرائیل: هر کاری برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌دهیم گابی اشکنازی وزیر امور خارجه اسرائیل روز جمعه پس از دیدار با وزیران خارجه یونان و قبرس و یک نماینده ارشد امارات متحده عربی در پافوس قبرس گفت، اسرائیل هر آنچه را لازم باشد برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح […]

اسرائیل: هر کاری برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌دهیم

گابی اشکنازی وزیر امور خارجه اسرائیل روز جمعه پس از دیدار با وزیران خارجه یونان و قبرس و یک نماینده ارشد امارات متحده عربی در پافوس قبرس گفت، اسرائیل هر آنچه را لازم باشد برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد