رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن ایرانی-کوبایی کرونا در آستانه تست انسانی در ایران/ سوبرانا مجوز فاز سه بالینی را گرفت

واکسن ایرانی-کوبایی کرونا در آستانه تست انسانی در ایران/ سوبرانا مجوز فاز سه بالینی را گرفت مطالعه فاز سوم واکسن کرونای سوبرانا (مشترک بین کوبا و پاستور ایران) کد اخلاق گرفت. در این مطالعه این کاندید واکسن (پروتئین نوترکیب از ناحیه RBD) در ۲ دوز (با و بدون دوز سوم بوستر) بررسی می‌شود. مطالعه به […]

واکسن ایرانی-کوبایی کرونا در آستانه تست انسانی در ایران/ سوبرانا مجوز فاز سه بالینی را گرفت

مطالعه فاز سوم واکسن کرونای سوبرانا (مشترک بین کوبا و پاستور ایران) کد اخلاق گرفت.

در این مطالعه این کاندید واکسن (پروتئین نوترکیب از ناحیه RBD) در ۲ دوز (با و بدون دوز سوم بوستر) بررسی می‌شود.

مطالعه به صورت دو سو کور و روی جمعیت ۱۸ تا ۸۰ سال انجام می‌شود.

بیشتر از یک ماه است که مطالعه فاز سوم این کاندید واکسن در کوبا شروع شده است/ باشگاه خبرنگاران جوان