رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش نرخ ویزیت پزشکان

افزایش نرخ ویزیت پزشکان دکتر سجاد رضوی، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری های سلامت : رشد تعرفه‌های امسال حدودا در کل ۲۸.۵ درصد بود که در اجزای مختلفی مانند ویزیت، جزء فنی، جزء حرفه‌ای، هتلینگ، دارو و دندان‌پزشکی تقسیم شده است. ویزیت در بخش دولتی و خصوصی تقریبا ۳۰ درصد افزایش یافت. البته این افزایش در […]

افزایش نرخ ویزیت پزشکان

دکتر سجاد رضوی، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری های سلامت :

رشد تعرفه‌های امسال حدودا در کل ۲۸.۵ درصد بود که در اجزای مختلفی مانند ویزیت، جزء فنی، جزء حرفه‌ای، هتلینگ، دارو و دندان‌پزشکی تقسیم شده است.

ویزیت در بخش دولتی و خصوصی تقریبا ۳۰ درصد افزایش یافت. البته این افزایش در صورتی است که با نسخه الکترونیک باشد، اما اگر نسخه الکترونیک نباشد، افزایش ویزیت ۱۰ درصد خواهد بود.