رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساخت واکسن خوراکی برای کرونا در روسیه

ساخت واکسن خوراکی برای کرونا در روسیه برای نخستین بار در جهان، روسیه واکسن خوراکی برای واکسیناسیون کرونا ساخت که مراحل آزمایش آن آغاز شده است. این واکسن در واقع ماست خوراکی حاوی باکتری دارای ژن ویروس کرونا است. روسیه تاکنون سه واکسن کرونا به نام های اسپوتنیک-وی، اپی واک کرونا و کووی واک ساخته […]

ساخت واکسن خوراکی برای کرونا در روسیه

برای نخستین بار در جهان، روسیه واکسن خوراکی برای واکسیناسیون کرونا ساخت که مراحل آزمایش آن آغاز شده است.

این واکسن در واقع ماست خوراکی حاوی باکتری دارای ژن ویروس کرونا است.

روسیه تاکنون سه واکسن کرونا به نام های اسپوتنیک-وی، اپی واک کرونا و کووی واک ساخته است که به طور رسمی ثبت شده‎است.