رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور مقابله با اماکن و باشگاه‌های ورزشی متخلف در موج چهارم کرونا

دستور مقابله با اماکن و باشگاه‌های ورزشی متخلف در موج چهارم کرونا فدراسیون پزشکی ورزشی با دو مکاتبه، خواستار مقابله با فعالیت اماکن و باشگاه‌های ورزشی متخلفی شد که بر خلاف دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام به فعالیت در نقاط قرمز و نارنجی از نظر شیوع ویروس می‌کنند.

دستور مقابله با اماکن و باشگاه‌های ورزشی متخلف در موج چهارم کرونا

فدراسیون پزشکی ورزشی با دو مکاتبه، خواستار مقابله با فعالیت اماکن و باشگاه‌های ورزشی متخلفی شد که بر خلاف دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام به فعالیت در نقاط قرمز و نارنجی از نظر شیوع ویروس می‌کنند.