رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای مقام عراقی: مذاکرات ایران و عربستان در منطقه سبز بغداد انجام شد

ادعای مقام عراقی: مذاکرات ایران و عربستان در منطقه سبز بغداد انجام شد یک مقام بلندپایه در دفتر نخست‌وزیری عراق مدعی صحت خبر برگزاری نشست میان مقامات امنیتی ایران و عربستان سعودی شد و گفت که این دیدار حدود ده روز پیش در منطقه سبز بغداد با میانجیگری دولت عراق صورت گرفت.

ادعای مقام عراقی: مذاکرات ایران و عربستان در منطقه سبز بغداد انجام شد

یک مقام بلندپایه در دفتر نخست‌وزیری عراق مدعی صحت خبر برگزاری نشست میان مقامات امنیتی ایران و عربستان سعودی شد و گفت که این دیدار حدود ده روز پیش در منطقه سبز بغداد با میانجیگری دولت عراق صورت گرفت.