رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استیضاح «نمکی» در مجلس کلید خورد

استیضاح «نمکی» در مجلس کلید خورد روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر بهداشت را تدوین و در کارتابل هیئت رئیسه قرار دادند. این طرح دارای محورهایی در مورد شیوع موج چهارم کرونا و افزایش فوتی‌ها، عدم شفافیت وضعیت هزینه کرد اعتبارات کرونا و رسیدگی به مناطق محروم کشور، است.

استیضاح «نمکی» در مجلس کلید خورد

روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر بهداشت را تدوین و در کارتابل هیئت رئیسه قرار دادند.

این طرح دارای محورهایی در مورد شیوع موج چهارم کرونا و افزایش فوتی‌ها، عدم شفافیت وضعیت هزینه کرد اعتبارات کرونا و رسیدگی به مناطق محروم کشور، است.