رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیفرخواست شهردار ایلام صادر شد

کیفرخواست شهردار ایلام صادر شد دادستان ایلام: برای شهردار شهرستان ایلام کیفرخواست صادر شده است؛ شهردار ایلام متهم به تصرف غیرقانونی، اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع بیت‌المال و تدلیس در انجام معامله دولتی است. همچنین برای چهار نفر ازاعضای شورای شهر این شهرستان به اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به […]

کیفرخواست شهردار ایلام صادر شد

دادستان ایلام:
برای شهردار شهرستان ایلام کیفرخواست صادر شده است؛ شهردار ایلام متهم به تصرف غیرقانونی، اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع بیت‌المال و تدلیس در انجام معامله دولتی است.

همچنین برای چهار نفر ازاعضای شورای شهر این شهرستان به اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع بیت‌المال کیفرخواست صادر شده است.