رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۷ هزار نفر گذشت، شناسایی ۲۴۳۴۶ بیمار جدید

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۷ هزار نفر گذشت، شناسایی ۲۴۳۴۶ بیمار جدید

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۷ هزار نفر گذشت، شناسایی ۲۴۳۴۶ بیمار جدید