رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حریرچی: ناقضان قرنطینه مانند تروریست انتحاری هستند

حریرچی: ناقضان قرنطینه مانند تروریست انتحاری هستند روز گذشته نفر از هم‌وطنانی که در کشور تست مثبت کرونا بوده‌اند قرنطینه را نقض کرده‌اند، نام این‌ها را می‌توان تروریست انتحاری نهاد.

حریرچی: ناقضان قرنطینه مانند تروریست انتحاری هستند

روز گذشته نفر از هم‌وطنانی که در کشور تست مثبت کرونا بوده‌اند قرنطینه را نقض کرده‌اند، نام این‌ها را می‌توان تروریست انتحاری نهاد.