رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دشمن دنبال قحطی در ایران بود

دشمن دنبال قحطی در ایران بود رئیس‌جمهور: در شرایطی که در سه سال گذشته دشمنان این سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تأمین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود. امروز واکسیناسیون گسترده و حداکثری برای حراست از سلامت مردم، […]

دشمن دنبال قحطی در ایران بود

رئیس‌جمهور: در شرایطی که در سه سال گذشته دشمنان این سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تأمین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود.

امروز واکسیناسیون گسترده و حداکثری برای حراست از سلامت مردم، در رأس همه برنامه‌ها و اقدامات دولت قرار دارد.