رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه شرکت‌های خصوصی مجاز به واردات واکسن، در سامانه «تی‌تک» رصد می‌شوند

رئیس سازمان غذا و دارو: همه شرکت‌های خصوصی مجاز به واردات واکسن، در سامانه «تی‌تک» رصد می‌شوند شانه‌ساز: واکسن‌های واردشده زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی تزریق می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو: همه شرکت‌های خصوصی مجاز به واردات واکسن، در سامانه «تی‌تک» رصد می‌شوند

شانه‌ساز: واکسن‌های واردشده زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی تزریق می‌شود.