رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۱ هزار نفر قرنطینه را نقض کردند

۲۱ هزار نفر قرنطینه را نقض کردند دبیر قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا: طی گزارش وزارت بهداشت ۲۱ هزار نفر به صورت قطعی قرنطینه را نقض کردند که مقرر شد کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا مکانیزم برخورد قانونی در این مورد را ابلاغ کند.

۲۱ هزار نفر قرنطینه را نقض کردند

دبیر قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا:
طی گزارش وزارت بهداشت ۲۱ هزار نفر به صورت قطعی قرنطینه را نقض کردند که مقرر شد کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا مکانیزم برخورد قانونی در این مورد را ابلاغ کند.