رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بحران کمبود نان؛ در سایه بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ خرید گندم

بحران کمبود نان؛ در سایه بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ خرید گندم غلامعلی کوهساری، نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس ضمن انتقاد از قیمت پایین خرید گندم توسط دولت، گفـت: وزارت جهاد کشاورزی و دولت نسبت به خرید گندم با قیمت مناسب و مورد توافق با کشاورزان اقدام نموده تا در آینده مردم با […]

بحران کمبود نان؛ در سایه بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ خرید گندم

غلامعلی کوهساری، نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس ضمن انتقاد از قیمت پایین خرید گندم توسط دولت، گفـت: وزارت جهاد کشاورزی و دولت نسبت به خرید گندم با قیمت مناسب و مورد توافق با کشاورزان اقدام نموده تا در آینده مردم با کمبود نان همانند روغن و مرغ مواجه نشوند /خانه ملت