رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیر صعودی مبتلایان کرونا در تهران

سیر صعودی مبتلایان کرونا در تهران انوشیروان محسنی بندپی استانداری تهران: در پیک چهارم شاهد افزایش معنادار بیماران سرپایی و بستری و حتی فوتی ها هستیم. در بخش بیماران سرپایی ۳۰ اسفندماه مبتلایان ۲ هزار نفر بود که این آمار در ۲۰ فروردین به ۶ هزار نفر و در ۲۴ فروردین به ۹ هزار نفر […]

سیر صعودی مبتلایان کرونا در تهران

انوشیروان محسنی بندپی استانداری تهران:

در پیک چهارم شاهد افزایش معنادار بیماران سرپایی و بستری و حتی فوتی ها هستیم.

در بخش بیماران سرپایی ۳۰ اسفندماه مبتلایان ۲ هزار نفر بود که این آمار در ۲۰ فروردین به ۶ هزار نفر و در ۲۴ فروردین به ۹ هزار نفر و از روز ۲۸ فروردین به بالای ۱۰ هزار نفر رسید.

آمارها نشان می دهد از ۲۰ تا ۳۰ فروردین روزانه بیش از هشت هزار بیمار در مراکز درمانی بستری شدند.