رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسرائیل: لغو الزام ماسک در مکان های عمومی باز

اسرائیل: لغو الزام ماسک در مکان های عمومی باز وزارت بهداشت اسرائیل الزام ماسک در مکان های عمومی باز را لغو کرد اما همچنان در مکان های عمومی سربسته، داشتن ماسک الزامی است. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت حدود ۹ میلیون نفری اسرائیل، دو دوز […]

اسرائیل: لغو الزام ماسک در مکان های عمومی باز

وزارت بهداشت اسرائیل الزام ماسک در مکان های عمومی باز را لغو کرد اما همچنان در مکان های عمومی سربسته، داشتن ماسک الزامی است.

این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت حدود ۹ میلیون نفری اسرائیل، دو دوز از واکسن کرونا را دریافت کرده اند./عصر