رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت به برجام میتواند تا پایان اردیبهشت محقق شود

بازگشت به برجام میتواند تا پایان اردیبهشت محقق شود حساب توئیتر موسسه امنیت بین الملل دانشگاه هایدلبرگ آلمان: بازگشت به برجام سرعت گرفته است و میتواند تا ۲۱ می (۳۱ اردیبهشت) محقق گردد. با وجود حوادث مختلف (از جمله غنی سازی ۶۰ درصد اورانیوم از سوی ایران) رسیدن به توافق میان طرف ها به نظر […]

بازگشت به برجام میتواند تا پایان اردیبهشت محقق شود

حساب توئیتر موسسه امنیت بین الملل دانشگاه هایدلبرگ آلمان:

بازگشت به برجام سرعت گرفته است و میتواند تا ۲۱ می (۳۱ اردیبهشت) محقق گردد.

با وجود حوادث مختلف (از جمله غنی سازی ۶۰ درصد اورانیوم از سوی ایران) رسیدن به توافق میان طرف ها به نظر محتمل تر شده است، حداقل به صورت موقت.