رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض خروج از کشور به فرودگاه‌ها ابلاغ شد

عوارض خروج از کشور به فرودگاه‌ها ابلاغ شد مدیرکل عملیات فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در گفتگو با مهر از ابلاغ ارقام جدید عوارض از خروج از کشور در سال جاری به این فرودگاه خبر داد.

عوارض خروج از کشور به فرودگاه‌ها ابلاغ شد

مدیرکل عملیات فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در گفتگو با مهر از ابلاغ ارقام جدید عوارض از خروج از کشور در سال جاری به این فرودگاه خبر داد.