رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مینو محرز: تاکنون هیچ کشوری در دنیا واکسن (کرونا) را به مردم نفروخته است

مینو محرز: تاکنون هیچ کشوری در دنیا واکسن (کرونا) را به مردم نفروخته است عضو کمیته مقابله با کرونا:اگر واکسن پولی در ایران اجرایی شود، در جهان رتبه اول این امر و بی‌کفایتی در جهان را کسب می‌کنیم چون تاکنون هیچ کشوری در دنیا واکسن را به مردم نفروخته است. واکسن در دنیا کم است […]

مینو محرز: تاکنون هیچ کشوری در دنیا واکسن (کرونا) را به مردم نفروخته است

عضو کمیته مقابله با کرونا:اگر واکسن پولی در ایران اجرایی شود، در جهان رتبه اول این امر و بی‌کفایتی در جهان را کسب می‌کنیم چون تاکنون هیچ کشوری در دنیا واکسن را به مردم نفروخته است.
واکسن در دنیا کم است اما نباید به مردم فروخته شود.