رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا

رییس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا هزینه برای واکسن یک نوع سرمایه گذاری است تاکید دوباره بر شفافیت در عملیات واکسیناسیون برای مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی ضرورت اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها از سوی ستادهای استانی مقابله باکرونا اتخاذ تدابیر ویژه از سوی نیروی انتظامی برای مقابله با […]

رییس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا

هزینه برای واکسن یک نوع سرمایه گذاری است

تاکید دوباره بر شفافیت در عملیات واکسیناسیون برای مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی

ضرورت اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها از سوی ستادهای استانی مقابله باکرونا

اتخاذ تدابیر ویژه از سوی نیروی انتظامی برای مقابله با ترددهای غیر مجاز در شهرهای نارنجی و قرمز

استفاده کامل از ظرفیت دورکاری کارکنان برای کاهش ترددهای غیرضرور و ترافیک

رعایت پروتکل ها باید بالای ۹۰ درصد باشد

تمدید اعمال محدودیت ها تا پایان هفته آینده در شهرهای قرمز و نارنجی