رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت‌های کرونایی در شهرهای نارنجی و قرمز یک هفته تمدید شد

محدودیت‌های کرونایی در شهرهای نارنجی و قرمز یک هفته تمدید شد جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا بعد از ظهر چهارشنبه درحضور رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه با توجه به استمرار شرایط قرمز و نارنجی در برخی از شهرهای کشور، پیشنهاد تمدید اعمال محدودیت‌های مختص به شهرهای قرمز و […]

محدودیت‌های کرونایی در شهرهای نارنجی و قرمز یک هفته تمدید شد

جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا بعد از ظهر چهارشنبه درحضور رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه با توجه به استمرار شرایط قرمز و نارنجی در برخی از شهرهای کشور، پیشنهاد تمدید اعمال محدودیت‌های مختص به شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته آینده به تصویب رسید

در این جلسه همچنین براساس پیشنهاد قرار گاه عملیاتی، کلیه دستگاه های ملی و استانی موظف شدند با هدف کاهش ترددها و ترافیک برابر بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به استفاده از ظرفیت دورکاری کارکنان اقدام کنند.