رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انصراف حسین سلطانی از حرکت دوضرب قهرمانی آسیا

انصراف حسین سلطانی از حرکت دوضرب قهرمانی آسیا حسین سلطانی وزنه بردار دسته ۸۱ کیلوگرم ایران که در حرکت یک ضرب از ناحیه دست احساس ناراحتی کرد، از حرکت دوضرب نیز انصراف داد. سلطانی در حرکت آخر یک ضرب وزنه ۱۶۱ کیلوگرم را قصد داشت بالای سر ببرد که وزنه را انداخت و سپس دست […]

انصراف حسین سلطانی از حرکت دوضرب قهرمانی آسیا

حسین سلطانی وزنه بردار دسته ۸۱ کیلوگرم ایران که در حرکت یک ضرب از ناحیه دست احساس ناراحتی کرد، از حرکت دوضرب نیز انصراف داد.
سلطانی در حرکت آخر یک ضرب وزنه ۱۶۱ کیلوگرم را قصد داشت بالای سر ببرد که وزنه را انداخت و سپس دست خود را گرفت.