رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۰ تمدید شد

مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۰ تمدید شد مهلت انتخاب رشته انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ تا روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمدید شد.

مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۰ تمدید شد

مهلت انتخاب رشته انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ تا روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تمدید شد.