رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییسی: باید دادسرایی برای «کارنکنان» ایجاد کنیم

رییسی: باید دادسرایی برای «کارنکنان» ایجاد کنیم رییس قوه‌قضاییه: گاهی برخی ترک فعل‌ها مشکلاتی به وجود می‌آورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکل‌زا نیست و به نظر می‌رسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد کنیم. بانک‌ها برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی امکاناتی دارند که بخش خصوصی از آن‌ها برخوردار نیست […]

رییسی: باید دادسرایی برای «کارنکنان» ایجاد کنیم

رییس قوه‌قضاییه:
گاهی برخی ترک فعل‌ها مشکلاتی به وجود می‌آورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکل‌زا نیست و به نظر می‌رسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد کنیم.

بانک‌ها برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی امکاناتی دارند که بخش خصوصی از آن‌ها برخوردار نیست و حتی اگر بانک‌ها بخواهند این واحدها را واگذار هم بکنند به سود آنهاست که چراغ تولید آن‌ها روشن باشد.

کسی که به دنبال سفته‌بازی در بازار می‌رود باید مالیاتی متفاوت از یک تولیدکننده پرداخت کند.