رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شاخص نسبت ازدواج به طلاق ایران در ۴۰ سال گذشته

شاخص نسبت ازدواج به طلاق ایران در ۴۰ سال گذشته نسبت ازدواج به طلاق ایران پیش از انقلاب بیش از ۱۴ بود که در دوران جنگ به کمتر از ۱۰ رسید. این نسبت در سال ۱۳۷۲ به ۱۶ بالغ گردید و پس از آن در روندی کم و بیش خطی تنزل پیدا کرد و در […]

شاخص نسبت ازدواج به طلاق ایران در ۴۰ سال گذشته

نسبت ازدواج به طلاق ایران پیش از انقلاب بیش از ۱۴ بود که در دوران جنگ به کمتر از ۱۰ رسید. این نسبت در سال ۱۳۷۲ به ۱۶ بالغ گردید و پس از آن در روندی کم و بیش خطی تنزل پیدا کرد و در حال حاضر به ۳ (ازدواج به ازای هر طلاق) کاهش یافته است.