رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو طرح ترافیک در تهران از یکشنبه

لغو طرح ترافیک در تهران از یکشنبه سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از لغو طرح ترافیک در تهران از روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی خبر داد.

لغو طرح ترافیک در تهران از یکشنبه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از لغو طرح ترافیک در تهران از روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی خبر داد.