رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله به یک نفتکش در سواحل بندر بانیاس سوریه

حمله به یک نفتکش در سواحل بندر بانیاس سوریه خبرگزارى رسمی سوریه (سانا) از حمله به یک نفتکش در سواحل بندر بانیاس سوریه خبر داد.

حمله به یک نفتکش در سواحل بندر بانیاس سوریه

خبرگزارى رسمی سوریه (سانا) از حمله به یک نفتکش در سواحل بندر بانیاس سوریه خبر داد.