رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«پاشینیان» برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ارمنستان استعفا داد

«پاشینیان» برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ارمنستان استعفا داد نیکول پاشینیان به‌منظور برگزاری انتخابات پیش از موعد در ارمنستان، از منصب نخست‌وزیری این کشور استعفا داد.

«پاشینیان» برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ارمنستان استعفا داد

نیکول پاشینیان به‌منظور برگزاری انتخابات پیش از موعد در ارمنستان، از منصب نخست‌وزیری این کشور استعفا داد.