رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدخدایی: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده جهت اصلاح به مجلس اعاده شد

کدخدایی: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده جهت اصلاح به مجلس اعاده شد سخنگوی شورای نگهبان: طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پس از بررسی کارشناسی و رسیدگی در چندین جلسه عادی و فوق العاده شورای نگهبان، با ایرادات و ابهامات متعددی مواجه و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد. با توجه به […]

کدخدایی: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده جهت اصلاح به مجلس اعاده شد

سخنگوی شورای نگهبان:

طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پس از بررسی کارشناسی و رسیدگی در چندین جلسه عادی و فوق العاده شورای نگهبان، با ایرادات و ابهامات متعددی مواجه و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.

با توجه به اهمیت جوانی جمعیت، امیدواریم اشکالات مطروحه به دقت مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گیرد.