رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان به انتشار مصاحبه ظریف

واکنش مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان به انتشار مصاحبه ظریف صوت ظریف بار دیگر از معضل حاکمیت دوگانه ناشي از نزاع بین نهادهای “انتخابی” و “انتصابی” که تنش و اصطکاک بین آنها، ملت را لِه و کشور را در لبه پرتگاه قرار داده، پرده برداشت

واکنش مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان به انتشار مصاحبه ظریف

صوت ظریف بار دیگر از معضل حاکمیت دوگانه ناشي از نزاع بین نهادهای “انتخابی” و “انتصابی” که تنش و اصطکاک بین آنها، ملت را لِه و کشور را در لبه پرتگاه قرار داده، پرده برداشت