رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخطار سازمان هواپیمایی به دفاتر خدمات مسافرتی

اخطار سازمان هواپیمایی به دفاتر خدمات مسافرتی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: پذیرش مسافر از کشورهای با شرایط ویژه از جمله هند، پاکستان، فرانسه و … ممنوع اعلام شده است و دفاتر خدمات مسافر هوایی ملزم هستند از فروش بلیت به مقصد کشورهای فوق خودداری کنند. رعایت نکردن این ممنوعیت علاوه بر پاسخگویی به مراجع قانونی […]

اخطار سازمان هواپیمایی به دفاتر خدمات مسافرتی

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: پذیرش مسافر از کشورهای با شرایط ویژه از جمله هند، پاکستان، فرانسه و … ممنوع اعلام شده است و دفاتر خدمات مسافر هوایی ملزم هستند از فروش بلیت به مقصد کشورهای فوق خودداری کنند.

رعایت نکردن این ممنوعیت علاوه بر پاسخگویی به مراجع قانونی و شمول اعمال مجازات توسط مراجع ذیربط موجب ممانعت از ادامه فعالیت دفتر خواهد شد.