رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار ظریف با وزیر خارجه عراق

دیدار ظریف با وزیر خارجه عراق محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با فؤاد حسین، همتای عراقی در بغداد از نقش مهم عراق در منطقه استقبال کرد و گفت: امیدواریم با ایفای این نقش توسط برادران عراقی شاهد تحولات مثبت در این کشور باشیم.

دیدار ظریف با وزیر خارجه عراق

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با فؤاد حسین، همتای عراقی در بغداد از نقش مهم عراق در منطقه استقبال کرد و گفت: امیدواریم با ایفای این نقش توسط برادران عراقی شاهد تحولات مثبت در این کشور باشیم.