رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود ویروس جهش یافته هندی هرمزگان را تهدید می کند

ورود ویروس جهش یافته هندی هرمزگان را تهدید می کند فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با اشاره به فعالیت صدها ملوان و خدمه اتباع هندی و پاکستانی در شناورهایی که در حوزه سرزمینی استان هرمزگان فعالیت دارند، گفت: مرزهای دریایی استان هرمزگان برای جلوگیری از ورود ویروس گونه هندی کرونا به شدت تحت کنترل مرزبانان استان […]

ورود ویروس جهش یافته هندی هرمزگان را تهدید می کند

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با اشاره به فعالیت صدها ملوان و خدمه اتباع هندی و پاکستانی در شناورهایی که در حوزه سرزمینی استان هرمزگان فعالیت دارند، گفت: مرزهای دریایی استان هرمزگان برای جلوگیری از ورود ویروس گونه هندی کرونا به شدت تحت کنترل مرزبانان استان است و نظارت و کنترل در این بخش از روزهای گذشته تشدید شد.