رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش آمریکا به فایل صوتی منتشر شده از ظریف

واکنش آمریکا به فایل صوتی منتشر شده از ظریف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: ما درباره چیزهایی که ادعا می شود درز کرده‌اند نظری نمی‌دهیم. طبعا، نمی‌توانیم صحت و دقت آن را تایید کنیم و بنابراین قصد ندارم مستقیما درباره آن چیزی که در آن نوار ضبط شده است نظری بدهم. اظهار نظر درباره هر […]

واکنش آمریکا به فایل صوتی منتشر شده از ظریف

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:

ما درباره چیزهایی که ادعا می شود درز کرده‌اند نظری نمی‌دهیم.

طبعا، نمی‌توانیم صحت و دقت آن را تایید کنیم و بنابراین قصد ندارم مستقیما درباره آن چیزی که در آن نوار ضبط شده است نظری بدهم.

اظهار نظر درباره هر گونه فشار سیاسی که ممکن است روی وزیر امور خارجه ظریف وجود داشته باشد، به ما ارتباطی ندارد.