رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۹۴ بیمار دیگر قربانی کرونا شدند/ عبور تست های تشخیصی در کشور از مرز ۱۶ میلیون آزمایش

۳۹۴ بیمار دیگر قربانی کرونا شدند/ عبور تست های تشخیصی در کشور از مرز ۱۶ میلیون آزمایش تا کنون ۹۵۶ هزار و ۴۲۳ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۲۱۸ هزار و ۶۳۱ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به یک میلیون و ۱۷۵ هزار […]

۳۹۴ بیمار دیگر قربانی کرونا شدند/ عبور تست های تشخیصی در کشور از مرز ۱۶ میلیون آزمایش

تا کنون ۹۵۶ هزار و ۴۲۳ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۲۱۸ هزار و ۶۳۱ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۴ دُز رسید.