رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور امنیت ملی آمریکا: هنوز به توافقی با ایران نرسیده‌ایم

مشاور امنیت ملی آمریکا: هنوز به توافقی با ایران نرسیده‌ایم جیک سالیوان: هنوز به توافقی در وین دست پیدا نکرده ایم و برای عبور از موانع هنوز راهی داریم که باید آن را طی کنیم. دیپلمات‌های ما به فعالیت خودشان در چند هفته آینده برای بازگشت متقابل به توافقنامه هسته‌ای ادامه خواهند داد.

مشاور امنیت ملی آمریکا: هنوز به توافقی با ایران نرسیده‌ایم

جیک سالیوان:

هنوز به توافقی در وین دست پیدا نکرده ایم و برای عبور از موانع هنوز راهی داریم که باید آن را طی کنیم.

دیپلمات‌های ما به فعالیت خودشان در چند هفته آینده برای بازگشت متقابل به توافقنامه هسته‌ای ادامه خواهند داد.