رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز معلم

توییت نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز معلم: با تامين مالي صورت گرفته پس از تصويب لايحه رتبه‌بندی و تهيه دستورالعمل منطقی و عادلانه همسانسازی ازتاريخ ١٤٠٠/١/١ اجرايي می‌شود

توییت نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز معلم:
با تامين مالي صورت گرفته پس از تصويب لايحه رتبه‌بندی و تهيه دستورالعمل منطقی و عادلانه همسانسازی ازتاريخ ١٤٠٠/١/١ اجرايي می‌شود