رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آکسیوس: بایدن به مقامات اسرائیلی گفته که راه طولانی تا بازگشت به برجام داریم

آکسیوس: بایدن به مقامات اسرائیلی گفته که راه طولانی تا بازگشت به برجام داریم بایدن در دیدار با رئیس موساد همچنین به او اطمینان داده است که در آینده مواضع اسرائیل درباره برجام را مدنظر قرار خواهد داد.

آکسیوس: بایدن به مقامات اسرائیلی گفته که راه طولانی تا بازگشت به برجام داریم

بایدن در دیدار با رئیس موساد همچنین به او اطمینان داده است که در آینده مواضع اسرائیل درباره برجام را مدنظر قرار خواهد داد.